Adatvédelmi Szabályzat

A Lajos Zoltán (1039. Budapest, Hatvany L. u. 6. 9/50. szám alatti Egyéni Vállalkozó; nyilvántartási szám: 54949720 adószám: 56316133-1-41, továbbiakban: Adatkezelő), mint a zotiakco.hu webáruházat (továbbiakban Webáruház) üzemeltető E.V., aláveti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

https://www.zotiakco.hu

A webáruház feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések

1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) [Lajos Zoltán E.V.], cégazonosító [nyilvántartási szám: 54949720 ], székhely [1039. Budapest, Hatvany L. u. 6. 9/50. ] (a továbbiakban: "Kezelő");

2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: [zotiak.co@gmail.com], tel.: [+36304854623];

3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása

1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze [Felhasználási feltételek].;

2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;

3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja

A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

1. Regisztráció a honlapon [www.zotiakco.hu] a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;

2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);

3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama

1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;

2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:

 • Webnode AG (webáruház rendszer); Webnode AG. Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland. Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0; Kereskedelmi nyílvántartás: Kanton Zug Handelsregister - und Konkursamt Aabachstrasse 5. Postfach 6301 Zug.; Általános kérdések: info@webnode.com; Ügyfélszolgálat: support@webnode.hu
 • Szállító társaság; 
 • Cégnév: SPRINTER Futárszolgálat Kft.
 • Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 24
 • Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

  Cégnév: DPD Hungária Kft.
  Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
  Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

  Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
  Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

  Cégnév: FOXPOST Zrt.
  Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
  Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

  Cégnév: MPL Zrt.
  Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

 • Google Analytics (weboldal statisztika); 

Az Ügyfél jogai

A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

3. A személyes adatok törlésének joga;

4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;

5. Az adatok hordozhatóságához való jog;

6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben:[zotiak.co@gmail.com];

7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.

A személyes adatok védelme

1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;

2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

Záró rendelkezések

1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon [www.zotiakco.hu] Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek [2020. december 01.]