Felhasználási feltételek


Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: [Lajos Zoltán E.V.]
A szolgáltató székhelye: [1039. Budapest, Hatvany L. u. 6.]
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [zotiak.co@gmail.com]
Nyílvántartási száma: [54949720]
Adószáma: [56316133-1-41]
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): [Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása]
Telefonszámai: [+36304854623]
Adatvédelmi nyilvántartási száma: [………]
Engedély száma: [7927642]
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: [Webnode AG. Gartenstrasse 3, 6304 Zug Switzerland. Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0; Kereskedelmi nyílvántartás: Kanton Zug Handelsregister - und Konkursamt Aabachstrasse 5. Postfach 6301 Zug.; Általános kérdések: info@webnode.com; Ügyfélszolgálat: support@webnode.hu]

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, fel kell tüntetni az adatvédelmi nyilvántartási számot.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. Oldalunkon megjelenített termékek csak online vásárolhatóak meg. A termékek tartalmazzák a csomagolási díjat, de a szállítási díjat nem. Kisadózóként alanyi adómentes vagyok, ezért a termékeimre ÁFA-t nem számítok fel.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9.  A terméket a termék képére, majd a megjelenő oldalon a "kosárba" gombra kattintva gyűjtheti össze.  A kosár tartalmát megnézheti a jobb felső menüben. Itt a termék típusát, árát és a rendelt mennyiséget, valamint értékét is figyelemmel kísérheti.

1.10. A mennyiségi módosítást átírással, és a " + - " gombok megnyomásával, a termék törlését a sor végén található " x " -re kattintva végezheti el. Amennyiben többféle terméket is szeretne rendelni, úgy a " Folytatom a vásárlást" gombra kattintva teheti ezt meg. A termékek megrendelését a " Kifizetés " gombra kattintva tudja elindítani.  Következő lépésként egy adatlapot kell kitöltenie, melyet a számlázás, illetve szállítás szempontjából kérünk. Kérjük, pontos adatokat adjon meg, mert a rendeléséről készült számla azokat fogja tartalmazni. Amennyiben a céges számlázás előtti kockára kattint, és kitőlti a céges adatokat, akkor a számlát automatikusan erre állítjuk ki.

1.11. Szállítási adatok: ha megegyezik a számlázási, illetve a szállítási cím, akkor csak a folytatásra kell klikkelni. Viszont ha a számlázási és a szállítási cím eltérő, akkor a jelölő négyzetre kattintással megadhatja a szállítási címet. Kérjük, minden esetben pontos adatokat adjon meg szállítási címként, hogy a futár a lehető legkönnyebben megtalálja a megadott címet. A " Folytatás "-ra kattintva lehetősége van kiválasztani a szállítási módot. Majd ismét a " Folytatás "-ra kattintva tudja kiválasztani a fizetési módot. Ismét " Folytatás " gomb, itt le tudja ellenőrizni a megadott adatokat, illetve javítani tudja ha esetleg valami tévesen lett megadva. Továbbá itt el tudja fogadni a " Felhasználási feltételek "-t, és fe tud íratkozni hírlevelünkre. Már csak egy kattintás a " Megrendelés befejezése " gombra, és kész is vagyunk.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása, a beérkezést követően 2 munkanapon belül megtörténik. 

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete [………] (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

Garancia, jótállás

1.18. Használt, illetve visszárús termékeket forgalmazunk, ezért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának megfelelően vállalunk garanciát. Meghibásodás esetén telefonon tájékoztatjuk a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a [Budapest II-III. kerületi] Bíróság/Törvényszék illetékességét. Város [Budapest], 2020. [december].hó [01]nap